Foredrag / undervisning​

Undervisning i stress

Jeg har erfaret, at flere og flere mennesker rammes af alvorlig stress og ikke ved hvordan de skal klare sig igennem. Man har det ikke godt, når man er alvorligt stresset, og kan have svært ved at takle ens situation på egen hånd.

Jeg har 16 års undervisningserfaring indenfor sygeplejerskeuddannelsen og andre sundhedsuddannelser. Har desuden holdt en del foredrag i angst, stress og livets mening i kommuner, på aftenskoler og højskoler.

Jeg har ofte fået tilbagemeldinger om, at jeg er en spændende, motiverende og dedikeret underviser, der underviser så det føles relevant for min målgruppe.

Flere og flere mennesker bliver ramt af moderat til alvorlig stress. Mange mennesker ved ikke, at deres symptomer skyldes stress. Ved man at man har stress, kan det være svært at komme ud af en ond cirkel i et hårdt og krævende arbejds – og privatliv.

Kurset er især rettet mod mennesker der er moderat til alvorligt stressede – og er på vej derhen hvor det kan blive alvorligt. Men det er også et kursus der er rettet mod dem der vil have værktøjer og selvindsigt ift. at forebygge fremtidig stress. Selvfølgelig er det også rettet mod mennesker der blot vil have viden på området.

I store træk indeholder undervisningen:

  • Fakta om hvad stress er og hvorfor man bliver ramt af alvorlig stress – fysisk og psykisk – hvordan hjernen og kroppen reagerer på for store belastninger, når vi har for mange opgaver i vore liv
  • Hvordan får jeg det bedre??
  • Få indsigt i hvordan stress kommer til udtryk, psykisk, fysisk og socialt-
  • Hvad kan jeg gøre selv – for at finde ud af om jeg er stresset – få indsigt i sig selv og sit stressbillede og stressmønster. Hvilke symptomer har jeg?-
  • Hvad skal jeg gøre for at få behandlet min stress og samtidig forebygge at blive alvorligt stresset-
  • Fakta om stress og sygemeldinger – hvornår skal man sygemeldes og hvornår skal man tilbage på sin arbejdsplads – og hvordan skal man komme tilbage-
  • Hvor skal jeg finde hjælp – hvem hjælper mig bedst, når jeg er stresset. Lægen, psykologen, stresscoachen??

Undervisningen er på et niveau så alle kan følge med. Der bliver brugt et sprog så alle kan følge med og forstå. Jeg gør meget ud af, at ramme niveauet, så alle går fra undervisningen med noget konstruktivt og brugbart.

​UNDERVISNING 1

​INDFØRING TIL SØREN KIERKEGAARDS FILOSOFI – PÅ EN ENKEL MÅDE

5 kursusgange a´ 90 minutter eller foredrag af 2 foredragsgange af 90 minutter

Søren Kierkegaard – og det almindelig liv som menneske

Der er kommet en stigende interesse for Søren Kierkegaards filosofi. Kierkegaard er eksistentialismens fader, og mange psykologer, filosoffer, psykiatere og sociologer er inspireret af hans tænkning i dag. Hans kritik af det moderne samfund, hvor mennesket mister grebet i sig selv, og hans anskuelser af hvad der sker med mennesket psykologisk i den moderne verden, har interesse for mange mennesker i dag, ikke blot videnskaben, men også hos helt almindelige mennesker, 

​der søger en dybere mening med deres liv. Derfor har flere kastet sig ud i at læse hans værker, men finder det svært, da der skal ligge en baggrundsforståelse og forklaring, før man får den rette forståelse for hans tænkning.

Det centrale i Søren Kierkegaards værker, var at undersøge hvad det vil sige at være menneske. Han forsøgte at indkredse det særskilte ved det menneskelige liv. Mere enkelt forklaret, handler det om hvordan vi mennesker forvalter vore liv. Hvorfor formår nogle mennesker at leve et harmonisk liv? Hvorfor har andre mennesker det svært med at få en harmonisk og sammenhængende tilværelse? Hvad er et harmonisk liv? Hvad er lykke?

Kierkegaard er i høj grad aktuel i vores tid, hvor alle mennesker i den senmoderne vestlige verden, som aldrig

​før jagter det lykkelige liv. Friheden til at vælge alt hvad 2 vi stort set vil, er positiv, men har også en mørkere side, da det samtidig gør os forvirrede og angste.

Kurset/foredragene vil indkredse disse centrale og grundlæggende livs – vilkår og problemer med Søren Kierkegaards lup. Der vil sættes fokus på frihed, angst og ansvar.

Kurset vil åbne op for en større forståelse for Søren Kierkegaards tænkning, men samtidig også blive et refleksivt rum for kursisterne. Undervisningen har er rettet mod mennesker der ikke har læst filosofi, men blot har en interesse for at få en grundlæggende viden og forståelse for Kierkegaards tanker. Der undervises på en klar, konkret og forenklet måde, så man skal ikke som kursist have andre forudsætninger end at være interesseret og åben.

​UNDERVISNING 2

INDFØRING I ETIKKENS OMRÅDE – HVAD ER ETIK?

5 kursusgange a´ 90 minutter eller foredrag af 2 foredragsgange af 90 minutter

”Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov” (Kilde: Det Etiske Råd)

​På kurset gennemgår fører jeg kursisterne ind i etikkens vreden. Hvad er etik? Hvad betyder etik? Hvordan kan vi arbejde med etikken? Og hvorfor er det vigtigt, at arbejde med etiske dilemmaer?

Jeg gennemgår de fire store etiske retninger indenfor filosofien utilitarismen (nytteetikken), pligtetikken, dydsetikken samt nærhedsetikken. Jeg vil desuden have stor fokus på, at der skal arbejdes med forskellige etiske dilemmaer.

På kurset vil disse fire tilgange sættes ind i en praksisnær kontekst og kursisterne skal arbejde med forskellige etiske dilemmaer fra deres egen praksis som såvel private personer som professionelle personer.

​UNDERVISNING 3

AT MESTRE SIT LIV EFTER STRESS – FIND MENINGEN OG RETNINEN I DIT EGET LIV

5 kursusgange af 90 minutter eller et foredrag på 2×60 minutter

Når man har været ramt af stress i en grad, hvor man har været sygemeldt fra sit job eller har været presset hårdt i sit privatliv, har jeg erfaret, at kan det være svært for mange mennesker at komme tilbage til sit gamle liv igen.

Men man skal ikke tilbage til det ´gamle liv` igen. Det liv der pressede dig så hårdt, at dine ressourcer ikke slog til og gjorde dig syg af stress, skal du helst ikke vende tilbage til igen. Men hvad skal du så tilbage til igen?

​Mange er bange for at rammes af stress igen, bange for, at ikke kunne yde det der kræves på arbejdspladsen eller sit privatliv. Det er derfor meget naturligt for mange mennesker at stille sig selv sig selv spørgsmål til, hvad de skal tilbage til og hvad de ikke kan vende tilbage til?

Ofte er dette forbundet med et virvar af tanker og følelser der kan føles overvældende, skræmmende og forvirrende. Man kan mærke at det faktiskkan aktivere de gamle stresssymptomer.

Du kan befinde sig i en livskrise, der er ofte kendetegnet for, at man spørger sig selv om hvordan man egentlig vil vælge at leve sit liv. Du begynder at kigge på det der er vigtigt for dig i livet.

Gennem kurset vil du få indsigt i hvordan man finder frem til sine egne grundværdier i livet og tør at vælge den rigtige retning mod glæde og livskvalitet uden stress.

Gennem samtaler vil jeg hjælpe og støtte dig til at få en indsigt og et overblik i et virvar af tanker og følelser. Jeg vil skabe et rum for dig, hvor du får øje på dine helt grundlæggende livsværdier og hvordan du kan være tro mod dem.

Målet med kurset/foredraget er at få større indsigt, ro og overblik i forhold til hvad man skal med sig selv og sit liv. Man skal finde den retning, der giver en et mere balanceret og harmonisk liv.

​UNDERVISNING 4

LIVETS MENING – DET SKABER MAN SELV

Foredrag på 2×60 minutter

Hvordan bærer vi os med at skabe en meningsfuld tilværelse for os selv? Hvad er en meningsfuld tilværelse? Og hvorfor er det så vigtigt, at mennesker har et meningsfuldt liv?

Livet mening handler om at udfylde sit liv med det der giver livet retning og form. Mennesket vil altid være

​meningssøgende, det vil altid søge en sammenhæng og se formålet med sine aktiviteter. Hvis det ikke formår dette, vil livet fremstå som meningsløst.

Kurset vil have fokus på livsmål, livsværdier og hvad vil det sige at livet giver mening for det enkelte menneske. Målet med kurset er, at man som kursist får en indsigt i den mere filosofiske anskuelse af hvad et meningsfuldt liv er samt at få skabt et rum for selvrefleksion og selvudvikling.

Dette kursus tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards og andre eksistentielle filosoffers og psykologers tænkning Igennem kurset skal kursisterne arbejde aktivt selv med forskellige opgaver, både i plenum og i små grupper.

Desuden vil jeg indføre dem i den eksistentielle tankegang – på et niveau der er relateret til et almindeligt hverdagsliv.

​UNDERVISNING 5

ANGST – BLOKERING ELLER DRIVKRAFT

5 kursusgange af 90 minutter

Antallet af mennesker med angstlidelser har været stærkt stigende i de sidste ti år. Der tilbydes mange forskellige slags behandlinger, som er mere eller mindre effektive.

Der er dermed kommet mere fokus på psykisk sundhed, og især angsten. Dette kursus vil gennemgå angstens

​natur anskuet fra den psykologiske og psykiatriske (biomedicinske) vinkel samt den eksistentielle.

Den eksistentielle anskuelse vil være central i kurset. Eksistenstænkerne ser på angsten, som muligheden. Muligheden for personlig frihed og udvikling. Når angsten er voldsom og skræmmende, er vi tilbøjelige til at løbe fra den.

Men dette vil blot forstærke den. I stedet, må vi konfrontere os med den, og høre hvad den egentlig fortæller os om os selv. Når vi er angste, er vi tættest på

os selv. Og hvis vi tør møde angsten, og mærke os selv, åbnes der mulighed op for større selvindsigt og personlig udvikling og frihed.

Kurset har som mål, at kursisterne får en bredere indsigt i angstens væsen, får en forståelse for hvorfor vi bliver angste, og hvordan vi kan leve med angst – og endda opdage at angsten kan være en drivkraft og at den vil reduceres, når vi tør møde den og lytte til den.

Angsten kan blive vores bedste ven, der fortæller os, når vi ikke lever i fuld overensstemmelse med os selv.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jeg tilbyder dig samtaler, hvor du vil få konkrete redskaber til at reducere din stress samt at forebygge stress. Igennem samtalerne lærer du din stress at kende – og hvordan du kan få skabt et liv med en bedre balance og overskud.​

Kontakt

vector3  Ordrupvej 146, st. 

       2920 Charlottenlund