Hvad er stress?​

​Hvad er stress?

​Stress er ikke en diagnose, men et begreb, der forklarer en fysisk og psykisk reaktion på at være i ubalance og belastet i kortere eller længere tid. Langvarig stress giver øget risiko for både fysisk sygdom og psykisk lidelse, ligesom det kan medføre en stor personlig og samfundsmæssig belastning.

Der er forskel på stress. Der er den akutte stress, hvor vi i øjeblikket føler os pressede og skal kæmpe. Når situationen er overstået, og vi har klaret udfordringen, forsvinder vores stresssymptomer få minutter efter. Kropslige symptomer som hjertebanken,, anspændthed, sveden, rysten, tissetrang, afføringstrang. Dette kender man eksempelvis hvis man skal holde en tale, til eksamen eller til tandlægen.

Kroppen har gjort sig klar til kamp og stresshormoner som adrenalin og kortisol frigives. Når vi har ro igen, vil de kropslige symptomer forsvinde, og vi vil være tilbage til en rolig tilstand igen – om end lidt trætte.

Den ovennævnte stress er den akutte stress. Den er god for os, da den gør os kampklar, klar til at yde en ekstra indsats. Den langvarige og kroniske stress, er den stress der udvikles, når vi konstant er pressede og overbelastede.​

Når vi ikke får ro i vores psykologiske og kropslige system, vil stresssymptomerne ikke forsvinde. Når vi ikke får restitueret, vil symptomerne være til stede, selv om vi har fjernet os fra situationen. 

Mange døjer med søvnproblemer, uforklarlige smerter, anspændthed, fordøjelsesproblemer, aggressivitet, let til gråd, manglende glæde og energi, træthed, infektioner, hudproblemer der blusser op, tankemylder, rastløshed og muskelspændinger. Individuelt kan vi have nogle stresssymptomer som ikke er nævnt her. De nævnte er dog de mest generelle og kendte.

Det er derfor vigtigt, at hvis man har været overbelastet, at få ro i systemet, så man kan restitueres i krop og sind. Er man i job, kan en sygemelding være nødvendig. Enten en fuld eller en deltidssygemelding.​

Jeg tilbyder dig samtaler, hvor du vil få konkrete redskaber til at reducere din stress samt at forebygge stress. Igennem samtalerne lærer du din stress at kende – og hvordan du kan få skabt et liv med en bedre balance og overskud.​

Kontakt

vector3  Ordrupvej 146, st. 

       2920 Charlottenlund